Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dočasné zázemí ÚDC - pronájem mobilních kontejnerů
Odesílatel Petra Šindelářová
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.07.2020 14:44:39
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

zasíláme výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku Dočasné zázemí ÚDC - pronájem mobilních kontejnerů.

Lhůta pro podání nabídek uplyne 18. 8. 2020 v 10:00 hod.


Přílohy
- Mobilní buňkoviště_zadávací dokumentace_podepsaná.pdf (792.51 KB)
- Příloha č. 1_VV_střecha-kontejnery_neoceněný.xlsx (16.65 KB)
- příloha č. 2a_Specifikace místa plnění_katastrální situační výkres.pdf (331.28 KB)
- Příloha č. 2b_Specifikace místa plnění.pdf (457.86 KB)
- příloha č. 3_1. část_specifikace kontejnerů_technická zpráva.pdf (431.15 KB)
- příloha č. 3_2. část_Buňkoviště_vybavení dodavatel_MP_final.xlsx (17.41 KB)
- příloha č. 3_3. část_Objekt_1_vybaveni.pdf (864.42 KB)
- příloha č. 3_4. část-Objekt_2_vybaveni.pdf (1,008.20 KB)
- příloha č. 3a__DC_dispozce-Objekt_1.pdf (489.39 KB)
- příloha č. 3b__DC_dispozce-Objekt_2.pdf (509.06 KB)
- příloha č. 3c__DC_dispozce-Objekt_1_pohledy.pdf (285.56 KB)
- příloha č. 3d__DC_dispozce-Objekt_2_pohledy.pdf (284.75 KB)
- příloha č. 3e__situace zastřešení.pdf (347.44 KB)
- příloha č. 3f__staticky výpocet zastřešení.pdf (600.24 KB)
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení.docx (85.76 KB)
- Příloha č. 5 - Krycí list.docx (28.62 KB)
- Příloha č. 6 - Smlouva o pronájmu mobilních kontejnerů.docx (44.67 KB)
- Příloha č. 7 - Podání elektronických nabídek.docx (18.68 KB)