Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V DYNAMICKÉM NÁKUPNÍM SYSTÉMU č. 5 PRO KATEGORII „SKŘÍNĚ“
nadlimitní Zadáno 20.12.2022 13.01.2023 10:00
Dodávka materiálu pro modernizaci veřejného osvětlení v Plzni - 1. etapa
nadlimitní Hodnocení 15.12.2022 19.01.2023 10:00
Dodávka kolejových zařízení
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.10.2022 03.11.2022 10:00
Dodávka trakčních stožárů
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.10.2022 03.11.2022 10:00
Zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob v objektech PMDP, a.s.
nadlimitní Hodnocení 12.10.2022 02.12.2022 10:00
Dodávka multifunkčních čipových karet
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.09.2022 27.09.2022 10:00
Dodávka 12 metrových nízkopodlažních městských autobusů
nadlimitní Zadáno 15.08.2022 01.11.2022 10:00
Nátěry trakčních stožárů
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.07.2022 26.07.2022 10:00
Zemní práce pro technický úsek
podlimitní Zadáno 03.06.2022 21.06.2022 10:00
Dodávka elektřiny pro rok 2024 - JŘBU
nadlimitní Zadáno 02.06.2022 02.06.2022 14:40
Provoz systému SMS jízdenek
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.05.2022 02.06.2022 10:00
Dodávka 12m a 18 m městských trolejbusů s trakčními bateriemi
nadlimitní Zadáno 09.05.2022 28.07.2022 10:00
Dodávka kancelářských potřeb
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.04.2022 05.05.2022 10:00
Úklid tramvajových tratí vč. označníků
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.04.2022 21.04.2022 10:00
Dodávka a instalace vybavení interiérů - vozovna Slovany
nadlimitní Zadáno 14.03.2022 14.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››