Veřejné zakázky Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
IČO: 25220683
ID profilu zadavatele ve VVZ: 640800

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
JŘSU - Modernizace dálkového ovládání měníren PMDP, a.s.
nadlimitní Prokazování kvalifikace 27.06.2024 30.07.2024 10:00
PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE - Software plánování dopravy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.06.2024 09.08.2024 12:00
Předběžné tržní konzultace - Vymáhání pohledávek z přepravní kontroly v MHD v Plzni
mimo režim ZZVZ Hodnocení 22.04.2024 23.05.2024 23:59
PRŮZKUM TRHU - Provozování reklamy na majetku PMDP, a.s.
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 16.02.2023 10.03.2023 10:00
PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE - Dodávky motorové nafty
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 05.05.2021 19.05.2021 10:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE - Dodávka až 12 ks jednosměrných a až 12 ks obousměrných velkokapacitních tramvají
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 01.06.2020 19.06.2020 12:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE-Rámcová smlouva na dodávku OOPP
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 29.05.2019 06.06.2019 12:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE-Montážní dílna s kolejovým adapterem a skříňovou nástavbou
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 01.03.2019 15.03.2019 14:00
všechny zakázky