Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2020 11:47:48
Předmět SOD IV OUT

SOD IV OUT


Přílohy
- E3_Objekty_tt_a_pozemnich_komunikaci.zip (1.34 MB)
- E5_Elektro_a_sdel_objekty.zip (45.39 MB)
- E6_Objekty_upravy_uzemi.zip (35.82 MB)
- SO OUT 00-00 Demolice.zip (5.77 MB)
- SO OUT 02_1 Stavebně-architektonické řešení.zip (24.88 MB)
- SO OUT 02_2 Stavebně-konstrukční řešení-ocel.zip (45.01 MB)
- SO OUT 02_3 Stavebně-konstrukční řešení-beton_I.zip (19.83 MB)
- SO OUT 02_3 Stavebně-konstrukční řešení-beton_II.zip (87.94 MB)
- SO_OUT_10_01_ZTI.ZIP (31.60 MB)
- SO_OUT_10_02_VZT_chlazeni.zip (9.56 MB)
- SO_OUT_10_03_Vytapeni.zip (22.31 MB)
- SO_OUT_10_04_a_05_Elektro_silno_a_osv.zip (6.19 MB)
- SO_OUT_10_06_Elektro_slabo.zip (5.55 MB)
- SO_OUT_10_07_Hrom_uzem_bludy.zip (16.70 MB)
- SO_OUT_10_08_MaR.zip (3.09 MB)
- SO_OUT_10_09_EPS.ZIP (30.07 MB)
- SO_OUT_10_10_EZS.ZIP (11.68 MB)
- SO_OUT_10_12_ZOTK.ZIP (13.10 MB)