Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2020 21:33:06
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 10

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 10


Přílohy
- RVS_Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 10_19.5.2020_final.pdf (1.17 MB)
- Položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr (soupis prací)_verze 19. 5. 2020.xlsx (6.26 MB)
- Příloha 6 Smlouvy o dílo_aktualizované znění ze dne 19. 5. 2020_CLEAN.docx (22.69 KB)
- SOD Rekonstrukce vozovny Slovany_aktualizované znění ze dne 19. 5. 2020_CLEAN.docx (216.68 KB)