Zakázka: PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE - Dodávky motorové nafty

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 274
Systémové číslo: P21V00000006
Evidenční číslo zadavatele: VZ/7/2021/PTK
Datum zahájení: 05.05.2021
Nabídku podat do: 19.05.2021 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE - Dodávky motorové nafty
 • Druh zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zadavatel připravuje nové zadávací řízení pro uzavření rámcové smlouvy na dodávku motorové nafty. Zadavatel se před zahájením zadávacího řízení rozhodl vést předběžné tržní konzultace. Jejich účelem je zvýšení transparentnosti výběrového řízení a získání relevantních a objektivních informací o možnostech trhu tak, aby zadavatel mohl následně optimálně nastavit zadávací podmínky uvedené zakázky.
Cílem předběžné tržní konzultace je zejména nastavení optimálního způsobu výpočtu jednotkové ceny motorové nafty, tedy získání informací o tom, jaký způsob výpočtu nabídkové ceny motorové nafty platný po celou dobu účinnosti rámcové dohody považují na konzultaci zúčastnění potenciální zájemci o předmětnou zakázku za nejvhodnější a z jakého důvodu.
V podrobnostech viz přiložené Oznámení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Předběžná tržní konzultace - otevřené řízení
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
 • IČO: 25220683
 • Poštovní adresa:
  Denisovo nábřeží 920/12
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 640800

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pmdp.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy