Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE - Dodávky motorové nafty
Odesílatel Petra Šindelářová
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2021 15:01:26
Předmět Oznámení o předběžných tržních konzultacích

Zadavatel s ohledem na přípravu zadávacích podmínek zakázky vyzývá potenciální dodavatele k zodpovězení dotazů uvedených v Oznámení o předběžných tržních konzultacích.


Přílohy
- PTK_VZ_Dodávky motorové nafty_2022-2023_FINAL_podepsané.pdf (527.30 KB)