Veřejné zakázky Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
IČO: 25220683
ID profilu zadavatele ve VVZ: 640800

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce vozovny Slovany – Koordinátor BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 30.03.2020 12.05.2020 10:30
Rekonstrukce vozovny Slovany - Technický dozor stavebníka
nadlimitní Příjem nabídek 30.03.2020 12.05.2020 10:00
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 22.05.2020 10:00
Dodávka nových městských midibusů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.03.2020 07.04.2020 10:00
Zpracování výchozí projektové dokumentace Metropolitního dispečinku_2. vyhlášení
podlimitní Hodnocení 21.02.2020 18.03.2020 10:00
1 ks nového univerzálního komunálního vozidla/stroje s hmotností do 3,5 tuny s nástavbami
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 11.02.2020 10.03.2020 10:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE-Rámcová smlouva na dodávku OOPP
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 29.05.2019 06.06.2019 12:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE-Montážní dílna s kolejovým adapterem a skříňovou nástavbou
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 01.03.2019 15.03.2019 14:00
všechny zakázky