Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka materiálu pro Veřejné osvětlení
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2021 01.06.2021 10:00
PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE - Dodávky motorové nafty
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.05.2021 19.05.2021 10:00
Dodávka 40m obousměrných a jednosměrných tramvají v letech 2024 - 2030
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2021 02.06.2021 10:00
Dodávka 18 metrových městských autobusů v období 2022 až 2025
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2021 11.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016