Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ - Dodávka svítidel na akci TT Koterovská
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.04.2024 19.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016