Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Odesílatel Petra Šindelářová
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2020 18:50:42
Předmět Sdělení zadavatele

Zadavatel tímto shrnuje změny, ke kterým došlo v mezidobí od zahájení zadávacího řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku, aby zamezil jakýmkoliv pochybnostem ohledně aktuálního znění dokumentů, podle kterých mají dodavatelé zpracovat své nabídky pro veřejnou zakázku, resp. aktuálního znění zadávacích podmínek, které se v návaznosti na žádosti dodavatelů a vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení měnily a přílohy zadávací dokumentace se aktualizovaly.


Přílohy
- RVS_Sdělení zadavatele_označení platných příloh ZD_1.7.2020.pdf (385.71 KB)
- AKTUÁLNÍ SOD Rekonstrukce vozovny Slovany_ FINAL 1.7.2020 _CLEAN .docx (246.14 KB)
- AKTUÁLNÍ SOD Rekonstrukce vozovny Slovany_ FINAL 1.7.2020 _REVIZE.docx (217.20 KB)
- AKTUÁLNÍ - Příloha 6 SOD - Požadavky na pojištění_aktualizace 01062020.docx (24.22 KB)
- AKTUÁLNÍ - Příloha č. 5 - Aktualizovaný Položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr.xlsx (6.33 MB)