Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2020 13:53:41
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 24

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 24


Přílohy
- Položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr (soupis prací)_verze 22. 6. 2020.xlsx (6.33 MB)
- SO_VST_01_1_021_tabulka dveří a vrat_opr.200622.pdf (1.82 MB)
- RVS_Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 24_23.6.2020.pdf (468.00 KB)