Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.06.2020 14:11:24
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 19

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 19


Přílohy
- Položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr (soupis prací)_verze 11. 6. 2020.xlsx (6.37 MB)
- Soupis_změn_Z11_(11-06-2020).xlsx (392.67 KB)
- RVS_Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 19_11. 06. 2020.pdf (1.04 MB)
- 3D Vizualizace.jpg (787.69 KB)