Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2020 20:54:47
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 17

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 17


Přílohy
- Položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr (soupis prací)_verze 2. 6. 2020.xlsx (6.33 MB)
- RVS_Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 17_2.6.2020.pdf (1.15 MB)
- Soupis_změn_Z09_(02-06-2020).xlsx (357.07 KB)