Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2020 20:00:37
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 13

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 13


Přílohy
- RVS_Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 13_26. 5. 2020.pdf (656.63 KB)
- Položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr (soupis prací)_verze 26. 5. 2020.xlsx (6.32 MB)
- Soupisy změn k 26_05_2020.zip (782.98 KB)