Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 12m městských nízkopodlažních autobusů
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2018 13:01:27
Předmět Aktualizovaná příloha č. 1 ZD - Technická specifikace

Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 1 - Technická specifikace


Přílohy
- příloha č .1 - Technická specifikace 12m autobusů-upravená.docx (144.83 KB)