Veřejná zakázka: Část 1 - Dodávka LED svítidel

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 342
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka materiálu pro modernizaci veřejného osvětlení v Plzni - 1. etapa (3. vyhlášení)

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Dodávka LED svítidel

Stručný popis předmětu:
V rámci plnění 1. části Veřejné zakázky budou provedeny dodávky pro rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Plzeň, spočívající v navržení světelně-technického řešení osvětlení dopravního prostoru dle podkladů pro světelné výpočty, dodržení limitů pro rušivé světlo, v dodání moderních LED svítidel včetně příslušenství a nastavení požadované úrovně regulace. Blíže specifikováno v zadávací dokumentaci.


Předpokládaná hodnota

  • 6 800 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy