Veřejná zakázka: Část 1 - Dodávka LED svítidel

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 324
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka materiálu pro modernizaci veřejného osvětlení v Plzni - 1. etapa

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Dodávka LED svítidel

Stručný popis předmětu:
Dodávky pro rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Plzeň, spočívající v navržení světelně-technického řešení osvětlení dopravního prostoru dle podkladů pro světelné výpočty, dodržení limitů pro rušivé světlo, v dodání moderních LED svítidel včetně příslušenství a nastavení požadované úrovně regulace


Předpokládaná hodnota

  • 6 800 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků