Veřejná zakázka: Dodávka komplexních celků technologie pro SSZ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 280
Systémové číslo: P21V00000012
Evidenční číslo zadavatele: VZ/10/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033574
Datum zahájení: 24.06.2021
Nabídku podat do: 08.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka komplexních celků technologie pro SSZ
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem Smlouvy nebudou dodávky zboží (náhradních dílů) prováděného podle Rámcové kupní smlouvy č. 471/2019/PMDP ze dne 1. 9. 2019. Zbožím dodávaným podle Smlouvy budou komplexní celky technologie sloužící pro nové výstavby a rekonstrukce SSZ na území města Plzně, objednávané dle aktuálních provozních potřeb, s ohledem na dílčí stavební akce realizované na území města Plzně, které nelze bez dalšího nakonfigurovat z náhradních dílů uvedených v katalogu náhradních dílů (řadiče a návěstidla), který tvoří přílohu Rámcové kupní smlouvy č. 471/2019/PMDP ze dne 1. 9. 2019.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zvolil pro tuto nadlimitní veřejnou zakázku jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ, protože veřejná zakázka může být splněna pouze jediným dodavatelem, z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž.
  V daném případě nelze vyhlásit otevřené zadávací řízení, kterého by se účastnilo více dodavatelů. Použito bude jednací řízení bez uveřejnění na základě § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ. K jednání a podání nabídky bude osloven jediný dodavatel, který je schopen a oprávněn zakázku realizovat. Jiného postupu než JŘBU nelze použít.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
 • IČO: 25220683
 • Poštovní adresa:
  Denisovo nábřeží 920/12
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 640800

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pmdp.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky