Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka 18m parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 17 kusů 18m parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi splňující ke dni podání nabídky Zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav k provozu v síti Zadavatele. Minimální technické požadavky Zadavatele na předmět Veřejné zakázky, včetně specifikace charakteru, kvality, technického řešení a dalších podmínek ve věci dodávky trolejbusů jsou uvedeny zejména v Příloze č. 1 a 1A Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Denisovo nábřeží 920/12
30100 Plzeň
Kontakt: Mgr. Petra Šindelářová
email: sindelarova@pmdp.cz
tel.: 606 464 363
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.12.2017 08:00
Datum zahájení: 11.09.2017 07:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: