Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace skladového hospodářství s napojením na IS SAP
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Cílem této Interní zakázky je uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, který pro Zadavatele vytvoří a implementuje na základě jím zpracovaného cílového konceptu a následně nainstaluje informační systém pro modernizaci skladových a navazujících procesů v prostředí PMDP s napojením na IS SAP, který zajistí plnou elektronizaci oběhu dokumentů a přechod z papírové evidence na plně elektronickou, tj. přechod na „paperless řešení“. Dokumenty, které provázejí jednotlivé procesy a agendy nadále nebudou v listinné podobě, ale v podobě elektronické. Blíže specifikováno v ZD a přílohách.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pmdp.cz)
Kontakt: Zdeňka Kodýtková
e-mail: kodytkova@pmdp.cz
tel: 378037535
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: Interní zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.11.2023 10:00
Datum zahájení: 01.11.2023 11:16
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):