Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová smlouva na dodávku OOPP 2024-2025
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Účelem této Interní zakázky je zajišťování průběžných dodávek ochranných osobních pracovních prostředků podrobně specifikovaných v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace, podle aktuálních potřeb zadavatele, a to ve všech možných velikostech a v požadované kvalitě a sjednaném termínu.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pmdp.cz)
Kontakt: Zdeňka Kodýtková
e-mail: kodytkova@pmdp.cz
tel: 378037535
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: Interní zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.09.2023 10:00
Datum zahájení: 09.08.2023 09:46
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: