Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Jednotky C-ITS s úzkopásmovou hlasovou a datovou komunikační sítí
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této Veřejné zakázky jsou dodávky včetně souvisejících služeb následujícího rozsahu:
a) dodávky a zprovoznění C-ITS jednotek pro vozidla MHD, definice a implementace komunikačního rozhraní C-ITS jednotek pro komunikaci s dalšími systémy ve vozidlech MHD pro zajištění preferencí a dalších služeb C-ITS vozidel MHD dle platných standardů;
b) přechod ovládání preferencí vozidel MHD a hlasové a datové komunikace radiové sítě Zadavatele ze stávající analogové radiové sítě MPT1327 do digitální radiové sítě v ETSI standardu TETRA včetně dodávek digitální rádiové sítě;
c) hlasová dispečerská aplikace pro ovládání rádiové hlasové komunikace a telefonní komunikace, a pro monitorování stavu komunikace rdst a vytváření, odesílání a příjem SDS.
V daném případě se jedná o změnu komunikace vozidel MHD s jednotkami preferencí na křižovatkách a přechodech pro chodce ze stávajícího systému využívajícího nestandardizovanou komunikaci pomocí analogové rádiové sítě technicky i technologicky zastaralé technologie MPT1327 na standardizovanou technologii C-ITS. Použití této technologie umožní využívat systémy pro další uživatele, zejména složky Integrovaného záchranného systému (IZS). S tím souvisí i vybudování moderní digitální úzkopásmové rádiové sítě, která umožní integraci systémů C-ITS a vozidlových systémů vozidel MHD. Blíže specifikováno v ZD a přílohách.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pmdp.cz)
Kontakt: Zdeňka Kodýtková
e-mail: kodytkova@pmdp.cz
tel: 378037535
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.07.2023 10:00
Datum zahájení: 02.06.2023 11:43
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: