Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob v objektech PMDP, a.s.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 27.10.2022 S PODMÍNKOU PODEPSÁNÍ PŘÍLOHY Č. 12 - PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI.
Služby ostrahy budou poskytovány vybraným dodavatelem v objektech Zadavatele, konkrétně v administrativní budově na adrese Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň a v administrativní budově a vjezdové vrátnici v areálu vozovny tramvají na adrese Slovanská alej 2137/35, Plzeň vč. pochůzkové činnosti v areálu Světovar, popř. v dalších objektech v majetku nebo ve správě Zadavatele, popř. na tratích a konečných MHD na území města Plzně při zvláštních odstavech vozidel, nebo v jiných lokacích na území města Plzně. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zajištění ostrahy může být využito rovněž např. na střežení vánočního stromku při instalaci slavnostního osvětlení nebo v rámci jiných akcí, které bude Zadavatel zajišťovat.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pmdp.cz)
Kontakt: Zdeňka Kodýtková
e-mail: kodytkova@pmdp.cz
tel: 378037535
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.12.2022 10:00
Datum zahájení: 12.10.2022 12:58
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: