Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka 12m a 18 m městských trolejbusů s trakčními bateriemi
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je:
- výroba a dodávka až 33 kusů 12m městských trolejbusů s trakčními bateriemi v období 2023 - 2030 a až 20 kusů 18m městských trolejbusů s trakčními bateriemi v období 2024 - 2030 (souhrnně dále též jen „trolejbusy“);
- dodávka souboru vybraných náhradních dílů.
Trolejbusy nabízené dodavateli musí splňovat veškeré zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích obecně a dále musí splňovat podmínky pro městskou hromadnou dopravu osob platné na území České republiky ke dni dodávky včetně platných podmínek normativních. Vše blíže specifikováno v ZD a přílohách.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pmdp.cz)
Kontakt: Zdeňka Kodýtková
e-mail: kodytkova@pmdp.cz
tel: 378037535
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.07.2022 10:00
Datum zahájení: 09.05.2022 18:05
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: