Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka 40m obousměrných a jednosměrných tramvají v letech 2024 - 2030
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 24 ks 40 metrových obousměrných a jednosměrných tramvají splňující ke dni dodání tramvají veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav k provozu v síti Zadavatele. Dodávky musí být z výroby určené pro EU, musí být homologovány a musí mít na území České republiky zabezpečeny dodávky souboru vybraných náhradních dílů, jejichž dodávka je rovněž předmětem Veřejné zakázky, a to minimálně po dobu životnosti vozidla a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem vozidel.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pmdp.cz)
Kontakt: Zdeňka Kodýtková
e-mail: kodytkova@pmdp.cz
tel: 378037535
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.06.2021 10:00
Datum zahájení: 23.03.2021 12:46
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):