Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Podúrovňový soustruh – CNC pracoviště - 2. vyhlášení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu nového technického zařízení, podúrovňového soustruhu – CNC pracoviště na opracování kol tramvají, dle podrobné technické specifikace tvořící přílohu č. 1 zadávací dokumentace, který bude umístěn do nové haly Oprav a údržby tramvají v rámci rekonstrukce vozovny tramvají v Plzni, při které dojde k vybudování stavebního základu pro podúrovňový soustruh. Veškeré stavební práce budou realizovány vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ a dodavatel podúrovňového soustruhu bude povinen koordinovat své práce se zhotovitelem Stavby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pmdp.cz)
Kontakt: Zdeňka Kodýtková
e-mail: kodytkova@pmdp.cz
tel: 378037535
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.01.2021 10:00
Datum zahájení: 08.12.2020 10:33
Odpovědné zadávání: