Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Tiskové a reprografické služby
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2021 08:43:06
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky, veškeré informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a přílohách.