Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka čipových karet
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.10.2020 11:59:19
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky pro Poptávkové řízení dle vnitřní směrnice Zadavatele pro zakázku, která není zadávána dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále též „ZZVZ“).
Zadávací dokumentace je volně dostupná v sekci "Zadávací dokumentace". Termín pro podání nabídek je do 6. 11. 2020 do 10:00 hodin.