Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obměna serverové infrastruktury včetně následné podpory
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.10.2020 13:41:27
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentaci včetně příloh naleznete v sekci "Zadávací dokumentace", termín pro podání nabídek je do 3. 11. 2020 do 10:00 hodin.