Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova vozových radiostanic
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.09.2020 11:09:56
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídek
Kompletní zadávací dokumentace je volně přístupná v sekci "zadávací dokumentace". Termín pro podání nabídek je do 30. 10. 2020 do 10:00 hodin.