Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup automobilů v kategorii do 3,5 t pro PMDP, a.s.
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2020 11:56:01
Předmět Upřesnění zadávací dokumentace č. 1

Upřesnění zadávací dokumentace č. 1 včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek do 27. 8. 2020 do 10:00 hodin


Přílohy
- Upřesnění zadávací dokumentace č. 1 podepsané.pdf (598.24 KB)
- Upravená Příloha č. 1 _ Technická specifikace – minimální požadavky Zadavatele.docx (29.93 KB)