Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup automobilů v kategorii do 3,5 t pro PMDP, a.s.
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.07.2020 11:20:46
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek pro interní zakázku - Nákup automobilů v kategorii do 3,5 t pro PMDP, a.s. - kompletní zadávací dokumentaci naleznete v sekci Zadávací dokumentace, termín pro podání nabídek je stanoven na 18. 8. 2020 do 10:00 hodin.