Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2020 13:35:27
Předmět Opravený položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr (soupis prací)_verze 4. 6. 2020

Při zveřejnění Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 18 došlo k poškození výkazu výměr, vkládáme opravenou verzi.


Přílohy
- Opravený položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr (soupis prací)_verze 4. 6. 2020.xlsx (6.37 MB)