Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.05.2020 18:05:18
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 9

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 9


Přílohy
- RVS_Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 9_14.5.2020.pdf (922.68 KB)
- Položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr (soupis prací)_verze 14. 5. 2020.xlsx (6.26 MB)