Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2020 21:28:22
Předmět Aktualizovaný - Položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr (soupis prací)_verze 12. 5. 2020

Aktualizovaný - Položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr (soupis prací)_verze 12. 5. 2020


Přílohy
- Položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr (soupis prací)_verze 12. 5. 2020.xlsx (6.28 MB)