Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování výchozí projektové dokumentace Metropolitního dispečinku_2. vyhlášení
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2020 09:45:55
Předmět Výzva

Zasíláme výzvu k podání nabídky pro veřejnou zakázku Zpracování výchozí projektové dokumentace Metropolitního dispečinku_2. vyhlášení, termín pro podání nabídek je 18. 3.2020 do 10:00 hodin, veškeré zadávací podmínky naleznete na profilu zadavatele v sekci Zadávací dokumentace.