Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Californien - Dodávka speciálních výhybek
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.11.2019 11:40:58
Předmět Oznámení zadavatele

V příloze naleznete Oznámení zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek, které je nově stanoveno na 26. 11. 2019 do 10:00 hodin.


Přílohy
- Oznámení zadavatele.pdf (350.91 KB)