Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka materiálu pro Veřejné osvětlení
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.10.2019 09:05:11
Předmět Výzva

Zasíláme vám výzvu k podání nabídek s termínem 5. 11. 2019 do 10:00 hodin. Zadávací dokumentaci včetně všech příloh naleznete v sekci zadávací dokumentace https://zakazky.pmdp.cz/vz00000231.