Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 1 ks speciálního dvoucestného vozidla – montážní dílny s kolejovým adapterem a skříňovou nástavbou 2. vyhlášení
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2019 12:49:15
Předmět Výzva

Na profilu Zadavatele naleznete zadávací podmínky pro interní zakázku s názvem "Dodávka speciálního dvoucestného vozidla - montážní dílny s kolejovým adapterem a skříňovou nástavbou 2. vyhlášení. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 23. 7. 2019 do 10:00 hodin.