Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka svítidel pro TT Borská pole
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2019 12:12:01
Předmět Výzva

Na profilu zadavatele je uveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem - Dodávka svítidel pro TT Borská pole. Termín pro podání nabídek je stanoven na 27. 5. 2019 do 10:00 hodin.


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (4.51 MB)