Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka dvoucestného manipulátoru_2. vyhlášení
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2024 14:59:11
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky, veškeré informace naleznete v zadávací dokumentaci a přílohách v sekci "Zadávací dokumentace". 2 termíny prohlídky místa plnění – 20.5. nebo 23.5. 2024, vždy od 9:00 hod. Lhůta pro podání nabídek je do 30. 5. 2024.