Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky motorové nafty 2024 - 2025
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2023 16:36:58
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2.pdf (596.66 KB)
- Příloha č. 1a - Rámcová kupní smlouva dodávka nafty PMDP_upravená verze_13.11.2023.docx (61.77 KB)
- Příloha č. 1b - Rámcová kupní smlouva dodávka nafty Vodárna_upravená verze_13.11.2023.docx (60.48 KB)