Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Modernizace skladového hospodářství s napojením na IS SAP
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.11.2023 11:16:54
Předmět Výzva k podání nabídky

Veškeré informace naleznete v zadávací dokumentaci a přílohách v sekci "Zadávací dokumentace"