Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rámcová smlouva na dodávku OOPP 2024-2025
Odesílatel Petra Šindelářová
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2023 09:46:33
Předmět Výzva k podání nabídek

Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. tímto zahajuje zadávací řízení pro interní zakázku s názvem Rámcová smlouva na dodávku OOPP 2024 - 2025 a zveřejňuje zadávací podmínky, jakožto výzvu k podání nabídek.
Zadávací podmínky jsou zveřejněny na profilu zadavatele.