Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vyhlášení veřejné soutěže - Provozování reklamy na vnitřních a vnějších plochách vozů MHD a v LCD
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2023 13:15:36
Předmět Doplnění a změna zadávací dokumentace

Zadavatel do sekce "Zadávací dokumentace" vložil aktualizovanou Přílohu č. 2, zároveň tvoří přílohu této zprávy.


Přílohy
- Příloha č. 2_Specifikace majetku PMDP a.s. s reklamou_majetek určený k budoucímu pronájmu AKTUALIZOVANÁ 30.6.2023.xlsx (34.73 KB)