Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Jednotky C-ITS s úzkopásmovou hlasovou a datovou komunikační sítí
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2023 10:49:38
Předmět Změna zadávací dokumentace č.1 včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek

Změna zadávací dokumentace č.1 včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Dodávky jednotek C ITS_Změna zadávací dokumentace č. 1 podepsáno.pdf (1.08 MB)
- Příloha č. 1 - Technická specifikace veřejné zakázky_aktualizovaná.docx (2.42 MB)
- Příloha č. 2 - Smlouva o dodávkách jednotek C-ITS a souvisejících službách_aktualizovaná.docx (225.35 KB)
- Příloha č. 3 Smlouvy_Položkový rozpočet_k nacenění.xlsx (21.41 KB)
- Příloha č. 2 Smlouvy_Ceník servisních služeb_k nacenění.xlsx (11.98 KB)