Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění komplexních úklidových služeb v administrativních a provozních objektech PMDP, a.s., včetně dodávek předmětů osobní hygieny
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2023 06:33:13
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek - kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna v sekci "zadávací dokumentace", prohlídka místa plnění proběhne 14. 6. 2023, lhůta pro podání nabídek je stanovena do 23. 6. 2023 do 10:00 hodin.