Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka licencí SW Microsoft
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2023 08:39:58
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek - veškeré dokumenty naleznete v sekci "Zadávací dokumentace"