Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka trakčních stožárů
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2022 10:56:20
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídek
zadávací podmínky jsou v sekci "Zadávací dokumentace". Lhůta pro podání elektronických nabídek je do 3. 11. 2022 do 10:00 hodin.