Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka multifunkčních čipových karet
Odesílatel Petra Šindelářová
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2022 10:05:48
Předmět Výzva

Vážení obchodní partneři,
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se na Vás obrací jako na možného dodavatele předmětu poptávkového řízení s názvem „Dodávka multifunkčních čipových karet“ a vyzývají Vás k podání nabídky dle přiložené zadávací dokumentace.
Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 27. 9. 2022 v 10:00 hod.